6 d’abr. 2012

SERVEI DE LOGOPÈDIA


  • Exploració, diagnòstic i intervenció logopèdica 
  •  Estimulació primerenca del llenguatge oral
  •  Trastorns del desenvolupament del llenguatge i l’audició
  • Trastorns de parla (dislàlies, disglòssies, disàrtries)
  • Trastorns de les funcions orofacials bàsiques. Teràpia miofuncional
  • Trastorns adquirits del llenguatge (afàsies)
  • Trastorns del ritme i la fluència (disfèmies)
  • Estimulació de les habilitats i coneixements necessaris per a l’aprenentatge de la lectoescriptura.
  • Reeducació dels trastorns específics de l’aprenentatge de la llengua escrita: dislèxia, disortografia i disgrafia.