COM TREBALLEM?A Creix, pensem que educar és treure el millor d’un mateix. Eduquem donant molta importància en les emocions en les dificultats que se’ns presenten en el camí de créixer.

A Creix treballem la capacitat d’acceptació incondicional d’un mateix com a eina indispensable per superar les dificultats que se’ns presenten en el dia a dia. Treballem el reforç positiu de les potencialitats d’un mateix per aconseguir l’èxit en el procés de millora.Un cop la imatge que té un nen, un jove o una família de si mateix comença a millorar veurem millores significatives en diversos àmbits de les seves vides. Per a l’equip de Creix, el més important és veure com, a partir d’aquest moment, el nen, el jove, l'adult o la família comença a gaudir més de la vida.”


Considerem que la persona forma part d’un context ampli i divers que influeix en tot el seu desenvolupament personal. Per això, treballem coordinadament amb els diferents agents que hi interactuen. Optem per un treball de seguiment continuat amb l’escola, les famílies, l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), així com amb la resta d’agents educatius implicats. Hem optat pel treball en xarxa perquè creiem que és positiu per a la tasca educativa que realitzem tots plegats.
L’atenció que oferim és individualitzada i/o grupal i alhora l’equip multidisciplinar treballa coordinadament cada cas.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada