5 d’abr. 2012

SERVEI D'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA


  • Treball de les emocions
  • Habilitats socials i relacionals
  • Habilitats parentals
  • Prevenció i detecció de conductes de risc
  • Desajustaments conductuals
  • Orientació sociopersonal
  • Conflictes familiars a nivell relacional i/o comunicatiu
  • Alfabetització d’adults
  • Orientació sociolaboral