4 de set. 2012

SERVEIS CURS 2012-13

SERVEI DE REFORÇ ESCOLAR (individual o en grup)

Dirigit a alumnes d'infantil, primària, ESO, Batxillerat, Cicles i proves d'accés.
 • Reforç específic de totes les matèries
 • Idiomes 
 • Suport en els deures i en l'estudi dels exàmens.
 • Estratègies d'organització, planificació i tècniques d'estudi
 • Treball de la motivació i l'autoestima acadèmica
Atenció individualitzada o en grups organitzats segons edats i necessitats. Sempre impartits per mestres i educadors amb titulació universitària.

SERVEI DE PSICOLOGIA
 • Teràpia psicològica d’infants, adolescents i adults: TDAH, TGD, transtorns de personalitat, transtorns de conducta, angoixa i depressió, baixa autotoestima, autoestima escolar, ... 
 • Exploració psicopedagògica i diagnòstic 
 • Reeducació de trastorns de l’aprenentatge 
 • Educació emocional i valors

SERVEI DE LOGOPÈDIA
 • Exploració, diagnòstic i intervenció logopèdica 
 •  Estimulació primerenca del llenguatge oral
 •  Trastorns del desenvolupament del llenguatge i l’audició
 • Trastorns de parla (dislàlies, disglòssies, disàrtries)
 • Trastorns de les funcions orofacials bàsiques. Teràpia miofuncional
 • Trastorns adquirits del llenguatge (afàsies)
 • Trastorns del ritme i la fluència (disfèmies)
 • Estimulació de les habilitats i coneixements necessaris per a l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Reeducació dels trastorns específics de l’aprenentatge de la llengua escrita: dislèxia, disortografia i disgrafia.

SERVEI D'ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
 • Treball de les emocions
 • Habilitats socials i relacionals
 • Habilitats parentals
 • Prevenció i detecció de conductes de risc
 • Desajustaments conductuals
 • Orientació sociopersonal
 • Conflictes familiars a nivell relacional i/o comunicatiu
 • Alfabetització d’adults
 • Orientació sociolaboral

SERVEI D'ATENCIÓ GRUPAL
 • Grup d'habilitats socials per a infants
 • Grup d'habilitats socials per a adolescents
 • Grup d'aprenentatges bàsics
 • Grup de reforç escolar
 • Grup de logopèdia

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL
 •  Suports en AVD (activitats de la vida diària)
 •  Exploració i diagnòstic de rehabilitació
 •  Integració neurosensorial 
 •  Rehabilitació postural
 • Psicomotricitat fina aplicada en l’àmbit escolar ( traç, pinça,...)

SERVEI DE MEDIACIÓ FAMILIAR

Mètode pacífic de resoldre els conflictes en què un tercer, la persona mediadora, ajuda les parts a cercar la millor solució per a tots.


XERRADES I TALLERS PER A FAMÍLIES
 • Xerrades per a famílies i professionals sobre el creixement dels infants, l'estimulació precoç, dificultats d'aprenentatge, emocionals i familiars. 
 • Tallers lúdics per a famílies i nadons 0-3 anys
 • Tallers per a pares i fills

EXTRAESCOLARS EDUCATIUS A ESCOLES I INSTITUTS
 • Activitats extraescolars de reforç escolar per estimular la intel·ligència i millorar en les àrees bàsiques i necessàries pels aprenentatges: atenció, concentració, càlcul, lectura, escriptiura i sobretot motivació acadèmica.
Per a més informació:
972 32 76 40 - 691 20 99 94
centrecreix@orange.es
c/ Montserrat 8, 1r pis Sant Feliu de Guíxols

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada